31/07/19  Hoạt động - Sự kiện  11308
NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2019/NQ-HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định mức thu học phí GD mầm non, phổ thông công lập năm học 2019-2020 
 30/07/19  Hoạt động - Sự kiện  12364
Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới - Huyện Quảng Uyên
 31/05/19  Hoạt động - Sự kiện  770
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trong dịp nghỉ hè và trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
 22/04/19  Tin tức - Sự kiện  15776
Thông báo Kết luận kiểm tra trường PTCS Háng Chấu
 22/04/19  Tin tức - Sự kiện  15152
Thông báo kết luận kiểm tra trường THCS Hoàng Hải
 22/04/19  Hoạt động - Sự kiện  11065
Kiểm tra trường THCS Độc Lập - Quảng Uyên
 18/03/19  Hoạt động - Sự kiện  15579
KỲ THI CHON HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH CÁC MÔN VĂN HÓA THCS